Referencie

Krajinnoekologické plány

V spolupráci s AŽ PROJEKT s.r.o.

 • Krajinnoekologický plán mesta Hlohovec (2014)
 • Krajinnoekologický plán obce Plášťovce (2012)
 • Krajinnoekologický plán obce Svinná (2011)
 • Krajinnoekologický plán obce Dubodiel (2010)
 • Krajinnoekologický plán obce Beluša (2010)
 • Krajinnoekologický plán obce Borčice (2009)
 • Krajinnoekologický plán obce Zálesie (2008)

Územné plány miest a obcí vrátane zmien a doplnkov ÚPN

V spolupráci s Ing. arch. Milan Zelina

 • Zmeny a doplnky č. 2/2014 ÚPN-M Svätý Jur (2015)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN-M Svätý Jur Diaľnica D4 (2014)
 • Územný plán zóny Zečák Bratislava - Lamač (Návrh, 2013)
 • Zmeny a doplnky č. 2/2012 ÚPN-M Svätý Jur Jelenie a Korytá (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN-M Svätý Jur Kukly (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN-M Svätý Jur Chlebnice (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN-O Miloslavov (2013)
 • Územný plán mesta Rožňava (2008)

V spolupráci s AŽ PROJEKT s.r.o.

 • Územný plán obce Plášťovce (2015)
 • Územný plán mesta Hlohovec (Zadanie, 2014)
 • Územný plán obce Plášťovce (2014)
 • Územný plán obce Svinná (2013)
 • Územný plán obce Beluša (2013)
 • Územný plán obce Zálesie (2012)
 • Územný plán obce Dubodiel (2011)
 • Územný plán obce Trenčianske Stankovce (2011)
 • Územný plán obce Soblahov (2010)
 • Územný plán obce Horná Súča (2010)
 • Územný plán obce Janíky (2008)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN-O Soblahov (Návrh, 2014)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2011 ÚPN-O Dubová (2014)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN-M Hurbanovo (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN-O Dubodiel (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN-O Sobotište (2013)
 • Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (2011)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2010 ÚPN-O Kopčany (2011)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2010 ÚPN SÚ Modra (2011)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2011 ÚPN-M Šaštín - Stráže (2011)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN-O Tomášov (2009)
 • Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN-O Sobotište (2009)

Územné plány zón a urbanistické štúdie

V spolupráci s AŽ PROJEKT s.r.o.

 • Územný plán Územný plán zóny Krasňany, MČ Rača (2015)
 • Územný plán CMZ Devínska Nová Ves (Návrh, 2013)
 • Územný plán zóny Devínska Nová Ves Kolónia (Prieskumy a rozbory, 2013)
 • Územný plán zóny Karloveská zátoka (Prieskumy a rozbory, 2013)
 • Územný plán zóny Archeologický park Mikulčice - Kopčany (Zadanie, 2009)
 • Územný plán zóny Kopčany Žrebčín (Zadanie, 2009)
 • Územný plán rekreačnej zóny Bagrovisko Hurbanovo (2008)
 • Územný plán rekreačnej zóny Kolárovo Mrchovisko (2008)
 • Územný plán zóny Tomášov - C4 (2008)
 • Územný plán CMZ Hurbanovo (2008)
 • Územný plán CMZ Kolárovo (2008)
 • Územný plán CMZ Šaštín - Stráže (2008)
 • Urbanistická štúdia Dunajské predmestie, Bratislava (2014)
 • Urbanistická štúdia Severozápadného rozvojového pólu hl. mesta Bratislavy CENTROP (2014)
 • Urbanistická štúdia Danubia park, Bratislava (2013)
 • Urbanistická štúdia Za Hoštáky v obci Dubová (2011)
 • Urbanistická štúdia pre obytnú zónu Veštíkova horáreň, Modra (2010)
 • Urbanistická štúdia pre overenie využitia územia Areál OLO MČ Bratislava - Podunajské Biskupice (2010)
 • Urbanistická štúdia Krčace - Dúbravka, Bratislava (2009)
 • Ekologické hodnotenie lokality Krčace - Dúbravka pre UŠ Krčace - Dúbravka" (2008)

Územný systém ekologickej stability (ÚSES)

 • Územný systém ekologickej stability pre ÚPN Horná Súča (AŽ PROJEKT, 2008)
 • Územný systém ekologickej stability pre ÚPN Rožňava (ZELINA AK,2008)
 • Miestny územný systém ekologickej stability pre PPÚ k. ú. Iža (GEO 3 TRENČÍN,2008)
 • Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Malacky (SAŽP, 2005)
 • Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Pezinok (SAŽP, 2005)
 • Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Senec (SAŽP, 2005)

Dendrologické prieskumy

 • Dendrologický prieskum „Rodinný dom - Prestavba, Bratislava, Na Kopci“ (2015)
 • Dendrologický posudok Posúdenie vplyvu drevín na bytový dom Sídlisko Lúky, Vráble (2015)
 • Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice - dočasné prepojenie s cestou I/63 (2015)
 • Aktualizácia dendrologického prieskumu Rekonštrukcia cesty I/76 Štúrovo, Nánska (CEMOS, 2014)
 • Inventarizácia drevín a spoločenské ohodnotenie drevín Rekonštrukcia betónových vozoviek v BA regióne (I/62) (CEMOS, 2014)
 • Inventarizácia drevín a spoločenské ohodnotenie drevín Rekonštrukcia betónových vozoviek v TT regióne (I/62, I/75) (CEMOS, 2014)
 • Dendrologický prieskum Madal Bal s. r. o. - k. ú. Ružinov a k. ú. Vrakuňa (2011)
 • Dendrologický prieskum pre ÚPN CMZ Hurbanovo - Konkólyho námestie (AŽ PROJEKT, 2008)

V spolupráci s Ing. Zuzana Takáčová - VERT

 • Aktualizácia dendrologického prieskumu Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), (EUROVIA, 2014)
 • Dendrologický posudok pre DÚR Obytný súbor D/2 Obytná zóna Brižite - sever, Bratislava- Dúbravka (2013)
 • Dendrologický prieskum VDJ a ČS Baníková - kompletná rekonštrukcia objektu (2013)
 • Dendrologický prieskum Bytový dom Laskonka (2013)

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

 • Odborný posudok ÚPN-O Dolná Súča (2015)
 • Odborný posudok ÚPN-O Práznovce (2015)
 • Správa o hodnotení ÚPN-O Klasov (2015)
 • Odborný posudok ÚPN-M Šurany (2015)
 • Odborný posudok ÚPN Selec (2014)
 • Správa o hodnotení ÚPN-O Plášťovce (2013)
 • Odborný posudok ÚPN Adamovské Kochanovce (2013)
 • Správa o hodnotení ÚPN-M Sereď (AŽ PROJEKT, 2013)
 • Odborný posudok ÚPN Trnovec nad Váhom (2012)
 • Správa o hodnotení ÚPN-O Borčice (AŽ PROJEKT, 2010)
 • Správa o hodnotení ÚPN-O Plavecké Podhradie (AŽ PROJEKT, 2008)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

 • Vplyv stavby na ŽP Rekonštrukcia cesty I/76 Štúrovo, Nánska (2014)
 • Vplyv stavby na ŽP Rekonštrukcia betónových vozoviek v TT regióne I/62, I/75 (2014)
 • Vplyv stavby na ŽP Rekonštrukcia betónových vozoviek v BA regióne I/62 (2014)
 • Zámer Nízkokapacitný bitúnok Dobrá úroda, Dačov lom (2014)
 • Zámer Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži, Bratislava (AŽ PROJEKT, 2013)
 • Zámer Malý bitúnok a predajňa GGH Kuchyňa (2012)

Kontaktné údaje

Mgr. Jana Sálková


nám. SNP 23

811 01 Bratislava

Slovenská republika


IČO: 43 857 001

DIČ: 107 247 5844


Email: info@terraplan.sk

Tel.: +421 907 325 107

Kontaktný formulár